SCIENTIFIC AND DIDACTIC PARAMETERS OF ONLINE TEACHING OF SERBIAN LINGUISTIC STUDIES FOR GRADUATE STUDENTS IN UKRAINE

Authors

Abstract

У статті проаналізовано концепцію та науково-дидактичні параметри онлайн-викладання лінгвістичної сербістики аспірантам Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України в епоху глобалізації та цифровізації. Метою розвідки є дослідження специфіки сучасної концепції викладання майбутнім науковцям, суттєвою особливістю якої є висвітлення нового матеріалу, викладання якого не передбачено програмами українських вишів. Детально розглядається навчально-методичне та інформаційне забазпечення спецкурсів, зокрема силабуси дисциплін, які викладаються аспірантам. У центрі уваги перебувають також характерні риси онлайн-викладання: поєднання репрезентації великого обсягу навчального матеріалу, серйозних теоретичних вимог до його рівня, інтерактивних засобів роботи зі слухачами із широкими технічними можливостями сучасних мультимедіа. Увагу приділено також співвідношенню переваг і недоліків такого типу викладання.

Author Biography

Veronika Yarmak, O. O. Potebnya Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Doctor of Philology, Senior Lecturer, Leading Researcher of the Slavic Languages Department of the O. O. Potebnya Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine,  Kyiv, Ukraine

Published

2024-07-05 — Updated on 2024-07-12

Versions

Issue

Section

Статті