THE APT UKRAINIAN MEANS TO CONVEY REGULAR REPETITION

Authors

Abstract

Проаналізовано мовознавчі джерела і словники, у яких подано прислівники регулярної повторюваності з початковим що- у значенні «кожний», похідні від них прикметники та відприкметникові іменники, а також похідні словосполуки, і зафіксовано лакуни та розбіжності з певних принципових теоретичних і практичних питань. Показано, що зазначені прислівники – це складні слова (юкстапозити), утворені зрощенням двох повнозначних слів: займенника що та іменника із відповідним значенням у формі родового або знахідного відмінка. З’ясовано, що поява між цими двома основами числівника (іменника з кількісним значенням), прикметника або частки розриває зрощений однослівний прислівник і перетворює його на трикомпонентну багатослівну словосполуку. Доведено, що зрощення займенника що з кількісним числівником навіть теоретично неможливе, а з порядковим числівником відбувається лише тоді, коли ця двослівна словосполука стає синтаксичним іменником. Щоб заповнити наявні лакуни й виправити неточності, запропоновано уточнити граматичні праці та словотворчі словники й унести зміни до конкретних положень чинного Українського правопису.

Author Biography

Mykhailo Ginzburg, JSC “Ukrtransgaz”

Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician of UNGA,

JSC “Ukrtransgaz”, Branch “R&D Institute of Gas Transportation”, head of department, Ukraine, Kharkiv,

terminology science and professional language study, professional-language theory of process concepts.

Published

2024-07-05 — Updated on 2024-07-12

Versions

Issue

Section

Статті