СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИДОТВОРЕННІ ДІЄСЛІВ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24025/2707-0573.2(3).2020.217378

Abstract

У статті проаналізовано поширені в українській літературній мові початку ХХІ ст. тенденції до формального розмежування значень доконаного і недоконаного виду у двовидових дієсловах – перфективацію та імперфективацію двовидових дієслів іншомовного походження. Визначено лінгвістичний статус цих тенденцій, оцінено практичну доцільність та відповідність сучасній граматичній нормі, спрогнозовано їх подальший розвиток. Обґрунтовано префіксацію та суфіксацію як основні способи усунути двовидовість дієслів іншомовного походження в українській літературній мові. Подано перелік найуживаніших у сучасній мовній практиці префіксальних дієслів доконаного виду і суфіксальних дієслів недоконаного виду, що є видовими корелятами двовидових дієслів.

Ключові слова: дієслово, двовидове дієслово, доконаний вид, недоконаний вид, префікс, суфікс.

Author Biography

Лариса Миколаївна Колібаба, Інститут української мови НАН України

старший науковий співробітник відділу граматики та науковї термінології

Published

2021-04-08

Issue

Section

Статті